Інформація про автора

ТЕРАУД, В.В., НИИ механики МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва, Російська Федерація