Інформація про автора

Рева, О.М., Кіровоградсъкий націоналъний технічний університет, Україна