Наукові журнали ЗНТУ


Логотип заголовку сторінки

Економічний вісник

Опис: науковий журнал «Економічний вісник» (скорочена назва – «ЕВ») - це міжнародне академічне рецензоване видання. У журналі публікуються наукові статті (твори, що докладно висвітлюють визначену тему, ідею, питання й містять елементи їхнього аналізу), а також рецензії (твори, що містять аналіз і аргументовану оцінку авторського оригіналу або видання, що вийшло), які дістають об'єктивного розгляду провідними фахівцями, що оцінюється за суттю без урахування раси, статі, віросповідання, етнічного походження, громадянства або політичної філософії автора(ів).

Засновник та видавець: Запорізький національний технічний університет.
Країна
: Україна.
ISSN 2616-2032.
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: серія КВ №6157.Журнал зареєстрований Державним комітетом інформаційної політики, телебачення та радіомовлення 20.05.2002 р.
Наказом Міністерства освіти і науки України № 1328 від 21.12.2015 р. «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 15 грудня 2015 року» журнал "Вісник двигунобудування" включений до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата технічних наук.
Рік заснування: 2017. Періодичність виходу: два номери на рік.
Обсяг:до 20 ум. друк. арк. Формат: 60x84/8.
Друк: чорно-білий.
Мови: англійська, російська, українська.
Галузі науки: економічні науки.
Мета: служіння академічному співтовариству шляхом публікації актуальних статей, отриманих у результаті оригінальних теоретичних і прикладних досліджень у різних напрямках академічної діяльності.
Завдання: нові постановки задач і методи дослідження, а також надання допомоги фахівцям, інженерам, вченим і дослідникам у поширенні інформації про стан справ у сфері тематики журналу.
Тематика: економіка, управління, адміністрування.
Розділи журналу:
- соціальні та поведінкові науки;
- управління та адміністрування;
- математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці;
- регіональна економіка, міжнародна економіка та зовнішньоекономічна діяльність;

Реферування та індексація:статті, що опубліковані в журналі, реферуються у провідних міжнародних та національних реферативних журналах і наукометричних базах даних, а також розміщуються у цифрових архівах та бібліотеках з безкоштовним доступом у режимі on-line:Ulrich’s Periodical Directory, ВІНІТІ, "Джерело", "Україніка наукова", УРАН, Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, Російська державна бібліотека та ін.
Редколегія:головний редактор - В.Г. Прушківський, д-р техн. наук, професор; заст. головного редактора - Т.В. Пуліна, д-р. техн. наук, професор. Члени редколегії наведені тут.
Оплата за публікацію і обробку: Статті публікуються і рецензуються безкоштовно.
Відповідальність авторів:Направляючи статті в журнал "ВД", автори тим самим приймають на себе повну відповідальність за дотримання авторських прав інших осіб і організацій, точність наведених цитат, даних і ілюстрацій, нерозголошення державної і службової таємниць, висловлюють свою згоду безкоштовно передати редакції журналу права на публікацію, переклад на іноземні мови, збереження і поширення матеріалів статті в будь-якій формі. Автори, що мають наукові ступені, направляючи статті в журнал, тим самим виражають свою згоду безкоштовно виступити як рецензенти статей інших авторів за поданням редакції журналу у встановлений нею термін. Статті, що направляються в журнал, повинні бути оригінальними, новими і цікавими для читацької аудиторії журналу, мати обґрунтовані мотивацію і мету, бути неопублікованими раніше і не розглядатися для публікації в інших журналах. Статті не повинні містити тривіальні й очевидні результати, робити необґрунтовані висновки і повторювати висновки вже опублікованих досліджень.
Читацька аудиторія: вчені, співробітники вищих навчальних закладів, аспіранти і студенти, фахівці-практики.
Авторські права: Журнал дозволяє авторам мати авторські права без обмежень і зберігати права на видання без обмежень. Журнал дозволяє користувачам читати, завантажувати, копіювати, поширювати, друкувати, шукати, або посилатися на повні тексти своїх статей. Журнал дозволяє повторне використання його вмісту у відповідності з Creative Commons ліцензією СС-BY.
Публічність та метод доступу:вільний доступ он-лайн до повнотекстових публікацій.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Радіоелектроніка, Інформатика, Управління

Радіоелектроніка, iнформатика, управлінняДОМАШНЯ СТОРІНКА ЗНАХОДИТЬСЯ ЗА АДРЕСОЮ:  http://ric.zntu.edu.uaОпис: науковий журнал «Радіоелектроніка, інформатика, управління» («РІУ»- це міжнародне академічне рецензоване видання.
У журналі публікуються наукові статті (твори
, що докладно висвітлюють визначену тему, ідею, питання й містять елементи їхнього аналізу), а також рецензії (твори, що містять аналіз і аргументовану оцінку авторського оригіналу або видання, що вийшло)які дістають об'єктивного розгляду провідними фахівцями, що оцінюється за суттю без урахування раси, статі, віросповідання, етнічного походження, громадянства або політичної філософії автора(ів).
Засновник та видавець: Запорізький національний технічний університет. Країна: Україна.
ISSN 1607-3274 (друкована версія), ISSN 2313-688X (електронна версія).
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: серія КВ №6904. Журнал зареєстрований Державним комітетом інформаційної політики, телебачення та радіомовлення 29.01.2003 р.
Наказом Міністерства освіти і науки України № 1328 від 21.12.2015 р. «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 15 грудня 2015 року» журнал "Радіоелектроніка, інформатика, управління" включений до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата технічних наук та фізико-математичних наук (за спеціальністю «Радіофізика»).
Рік заснування: 1999. Періодичність виходу:  чотири номери на рік (до 2015 р. - два номери на рік).
Обсяг: до 20 ум. друк. арк. Формат: 60x84/8.
Мови: англійська, російська, українська.
Галузі науки: фізико-математичні, технічні науки.
Метаслужіння академічному співтовариству шляхом публікації актуальних статей, отриманих у результаті оригінальних теоретичних і прикладних досліджень у різних напрямках академічної діяльності.
Завдання: нові постановки задач і методи дослідження, а також надання допомоги фахівцям, інженерам, вченим і дослідникам у поширенні інформації про стан справ у сфері тематики журналу.
Тематика: радіофізика, мікро-, нано- і радіоелектроніка, апаратне і програмне  забезпечення комп'ютерної техніки, комп'ютерні мережі і телекомунікації, теорія алгоритмів і програмування, оптимізація і дослідженням операцій, міжмашинна і людино-машинна взаємодія, математичне і комп'ютерне моделювання, обробка даних і сигналів, управління в технічних системах, штучний інтелект, включаючи системи, засновані на знаннях, і експертні системи, інтелектуальний аналіз даних, розпізнавання образів, штучні нейронні і нейро-нечіткі мережі, нечітку логіку, колективний інтелект і мультиагентні системи, гібридні системи.
Розділи журналу:
- радіофізика;
- радіоелектроніка та телекомунікації;
- математичне та комп’ютерне моделювання;
- нейроінформатика та інтелектуальні системи;
- прогресивні інформаційні технології;
- теорія і методи автоматичного управління;
- управління у технічних системах.
Реферування та індексація: Журнал індексується у наукометричній базі даних Thomson Reuters Web of Science (WoS). Статті, що опубліковані в журналі, реферуються у провідних міжнародних та національних реферативних журналах і наукометричних базах даних, а також розміщуються у цифрових архівах та бібліотеках з безкоштовним доступом у режимі on-line:Academic Keys, ACNP, ADAT, Akademik Dizin, ARDI, BASE, CiteFactor, CNKI, COPAC, CrossRef, DIIF, DOAJ, DOI, DRJI, EBSCO, eLibrary.ru / РИНЦ, ETOC, Exlibris, EZB, GBV/GVK, GENERAL IMPACT FACTOR, GetInfo, GIF, Google Scholar, Impactfactor.pl, Index Copernicus, INSPEC, ISRA JIF, ISSN, JIFACTOR, Jour Informatics, Journalindex.net, JournalTOCs, Konferencii.ru, MIAR, OAIster, OAJI, Open Science Directory, Openaccessarticles, Openaire, Perechen-izdaniy.ru, PUBGET, Research Bible, ROAD, Scholar Steer, Sciary, SHERPA/RoMEO, SIS, SJIF, SJournals, SSM, UIF, UINC, Ulrich’s Periodical Directory, Universia, WorldCat, WorldWideScience, ZDB, ВІНІТІ"Джерело", "Україніка наукова"УРАННаціональна бібліотека України ім. В.І. ВернадськогоРосійська державна бібліотека та ін., наведених та описаних тут.
Редколегія: головний редактор - В. В. Погосовд-р ф.-м. наук, професорзаст. головного редактора С. О. Субботінд-р техн. наук, професорЧлени редколегії наведені тут.
Оплата за публікацію і обробку: Статті публікуються і рецензуються безкоштовно.
Відповідальність авторів: Направляючи статті в журнал "РІУ", автори тим самим приймають на себе повну відповідальність за дотримання авторських прав інших осіб і організацій, точність наведених цитат, даних і ілюстрацій, нерозголошення державної і  службової таємниць, висловлюють свою згоду безкоштовно передати редакції журналу права на публікацію, переклад на іноземні мови, збереження і поширення матеріалів статті в будь-якій формі. Автори, що мають наукові ступені, направляючи статті в журнал, тим самим виражають свою згоду безкоштовно виступити як рецензенти статей інших авторів за поданням редакції журналу у встановлений нею термін. Статті, що направляються в журнал, повинні бути оригінальними, новими і цікавими для читацької аудиторії журналу, мати обґрунтовані мотивацію і мету, бути неопублікованими раніше і не розглядатися для публікації в інших журналах. Статті не повинні містити тривіальні й очевидні результати, робити необґрунтовані висновки і повторювати висновки вже опублікованих досліджень.
Читацька аудиторіявченіспівробітники вищих навчальних закладів, аспіранти і студенти, фахівці-практики.
Авторські праваЖурнал дозволяє авторам мати авторські права без обмежень і зберігати права на видання без обмежень. Журнал дозволяє користувачам читати, завантажувати, копіювати, поширювати, друкувати, шукати, або посилатися на повні тексти своїх статей. Журнал дозволяє повторне використання його вмісту у відповідності з Creative Commons ліцензією СС-BY.
Публічність та метод доступу: вільний доступ он-лайн до повнотекстових публікацій.

 

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Електротехніка та електроенергетикаДОМАШНЯ СТОРІНКА ЗНАХОДИТЬСЯ ЗА АДРЕСОЮ:  http://ee.zntu.edu.ua
Опис: науковий журнал  «Електротехніка та електроенергетика» (скорочена назва – «E&E») - це міжнародне академічне рецензоване видання. У журналі публікуються наукові статті (твори, що докладно висвітлюють визначену тему, ідею, питання й містять елементи їхнього аналізу), а також рецензії (твори, що містять аналіз і аргументовану оцінку авторського оригіналу або видання, що вийшло), які дістають об'єктивного  розгляду  провідними фахівцями, що оцінюється за суттю без урахування раси, статі, віросповідання, етнічного походження, громадянства або політичної філософії автора(ів).
Засновник та видавець: Запорізький національний технічний університет. Країна: Україна.
ISSN  1607-6761.
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: серія КВ №6905. Журнал зареєстрований Державним комітетом інформаційної політики, телебачення та радіомовлення 29.01.2003 р.
Наказом Міністерства освіти і науки України № 1328 від 21.12.2015 р. «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 15 грудня 2015 року» журнал "Електротехніка та електроенергетика" включений до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата технічних наук.
Рік заснування: 1999. Періодичність виходу: два номери на рік.
Обсяг:до 10 ум. друк. арк. Формат:60x84/8.
Друк: чорно-білий.
Мови: англійська, російська, українська.
Галузі науки: технічні науки.
Метаслужіння академічному співтовариству шляхом публікації актуальних статей, отриманих у результаті оригінальних теоретичних і прикладних досліджень у різних напрямках академічної діяльності.
Завдання: нові постановки задач і методи дослідження, а також надання допомоги фахівцям, інженерам, вченим і дослідникам у поширенні інформації про стан справ у сфері тематики журналу.
Тематика: електротехніка, електроенергетика.
Розділи журналу:
- електротехніка;
- електроенергетика;
Реферування та індексація: статті, що опубліковані в журналі, реферуються у провідних міжнародних та національних реферативних журналах і наукометричних базах даних, а також розміщуються у цифрових архівах та бібліотеках з безкоштовним доступом у режимі on-line:Ulrich’s Periodical Directory, ВІНІТІ"Джерело", "Україніка наукова"УРАННаціональна бібліотека України ім. В.І. ВернадськогоРосійська державна бібліотека та ін.
Редколегія: головний редактор - Д. С. Яримбаш, д-р техн. наук, професорзаст. головного редактора С. М. Тиховод, канд. техн. наук, доцентЧлени редколегії наведені тут.
Оплата за публікацію і обробку: Статті публікуються і рецензуються безкоштовно.
Відповідальність авторів: Направляючи статті в журнал "Е&Е", автори тим самим приймають на себе повну відповідальність за дотримання авторських прав інших осіб і організацій, точність наведених цитат, даних і ілюстрацій, нерозголошення державної і службової таємниць, висловлюють свою згоду безкоштовно передати редакції журналу права на публікацію, переклад на іноземні мови, збереження і поширення матеріалів статті в будь-якій формі. Автори, що мають наукові ступені, направляючи статті в журнал, тим самим виражають свою згоду безкоштовно виступити як рецензенти статей інших авторів за поданням редакції журналу у встановлений нею термін. Статті, що направляються в журнал, повинні бути оригінальними, новими і цікавими для читацької аудиторії журналу, мати обґрунтовані мотивацію і мету, бути неопублікованими раніше і не розглядатися для публікації в інших журналах. Статті не повинні містити тривіальні й очевидні результати, робити необґрунтовані висновки і повторювати висновки вже опублікованих досліджень.
Читацька аудиторіявченіспівробітники вищих навчальних закладів, аспіранти і студенти, фахівці-практики.
Авторські праваЖурнал дозволяє авторам мати авторські права без обмежень і зберігати права на видання без обмежень. Журнал дозволяє користувачам читати, завантажувати, копіювати, поширювати, друкувати, шукати, або посилатися на повні тексти своїх статей. Журнал дозволяє повторне використання його вмісту у відповідності з Creative Commons ліцензією СС-BY.
Публічність та метод доступу: вільний доступ он-лайн до повнотекстових публікацій.

 

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні

Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні


ДОМАШНЯ СТОРІНКА ЗНАХОДИТЬСЯ ЗА АДРЕСОЮ:  http://nmt.zntu.edu.uaОпис: науковий журнал  «Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні» (скорочена назва – «НМТ») - це міжнародне академічне рецензоване видання. У журналі публікуються наукові статті (твори, що докладно висвітлюють визначену тему, ідею, питання й містять елементи їхнього аналізу), а також рецензії (твори, що містять аналіз і аргументовану оцінку авторського оригіналу або видання, що вийшло), які дістають об'єктивного  розгляду  провідними фахівцями, що оцінюється за суттю без урахування раси, статі, віросповідання, етнічного походження, громадянства або політичної філософії автора(ів).
Засновник та видавець: Запорізький національний технічний університет.
Країна
: Україна.
ISSN  1607-6885.
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: серія КВ №6906. Журнал зареєстрований Державним комітетом інформаційної політики, телебачення та радіомовлення 29.01.2003 р.
Наказом Міністерства освіти і науки України № 1328 від 21.12.2015 р. «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 15 грудня 2015 року» журнал "Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні" включений до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата технічних наук.
Рік заснування: 1997. Періодичність виходу: два номери на рік.
Обсяг:до 20 ум. друк. арк. Формат: 60x84/8.
Друк: чорно-білий.
Мови: англійська, російська, українська.
Галузі науки: технічні науки.
Метаслужіння академічному співтовариству шляхом публікації актуальних статей, отриманих у результаті оригінальних теоретичних і прикладних досліджень у різних напрямках академічної діяльності.
Завдання: нові постановки задач і методи дослідження, а також надання допомоги фахівцям, інженерам, вченим і дослідникам у поширенні інформації про стан справ у сфері тематики журналу.
Тематика:  металургія, машинобудування, технологія будування, теплофізика, технологія матеріалів, промтранспорт.
Розділи журналу:
- структуроутворення, опір руйнуванню та фізико-механічні властивості;
- конструкційні і функціональні матеріали: 
- технології отримання та обробки конструкційних матеріалів;
- моделювання процесів в металургії та машинобудуванні; 
- механізація, автоматизація та роботизація. 
Реферування та індексація: статті, що опубліковані в журналі, реферуються у провідних міжнародних та національних реферативних журналах і наукометричних базах даних, а також розміщуються у цифрових архівах та бібліотеках з безкоштовним доступом у режимі on-line:Ulrich’s Periodical Directory, ВІНІТІ"Джерело", "Україніка наукова"УРАННаціональна бібліотека України ім. В.І. ВернадськогоРосійська державна бібліотека та ін.
Редколегія: головний редактор - С.Б. Бєліков, д-р техн. наук, професор; заст. головного редактора В. Ю. Ольшанецький, д-р. техн. наук, професор. Члени редколегії наведені тут.
Оплата за публікацію і обробку: Статті публікуються і рецензуються безкоштовно.
Відповідальність авторів: Направляючи статті в журнал "НМТ", автори тим самим приймають на себе повну відповідальність за дотримання авторських прав інших осіб і організацій, точність наведених цитат, даних і ілюстрацій, нерозголошення державної і службової таємниць, висловлюють свою згоду безкоштовно передати редакції журналу права на публікацію, переклад на іноземні мови, збереження і поширення матеріалів статті в будь-якій формі. Автори, що мають наукові ступені, направляючи статті в журнал, тим самим виражають свою згоду безкоштовно виступити як рецензенти статей інших авторів за поданням редакції журналу у встановлений нею термін. Статті, що направляються в журнал, повинні бути оригінальними, новими і цікавими для читацької аудиторії журналу, мати обґрунтовані мотивацію і мету, бути неопублікованими раніше і не розглядатися для публікації в інших журналах. Статті не повинні містити тривіальні й очевидні результати, робити необґрунтовані висновки і повторювати висновки вже опублікованих досліджень.
Читацька аудиторіявченіспівробітники вищих навчальних закладів, аспіранти і студенти, фахівці-практики.
Авторські праваЖурнал дозволяє авторам мати авторські права без обмежень і зберігати права на видання без обмежень. Журнал дозволяє користувачам читати, завантажувати, копіювати, поширювати, друкувати, шукати, або посилатися на повні тексти своїх статей. Журнал дозволяє повторне використання його вмісту у відповідності з Creative Commons ліцензією СС-BY.
Публічність та метод доступу: вільний доступ он-лайн до повнотекстових публікацій.

 

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Вісник двигунобудування

Вісник двигунобудуванняДОМАШНЯ СТОРІНКА ЗНАХОДИТЬСЯ ЗА АДРЕСОЮ:  http://vd.zntu.edu.ua
Опис: науковий журнал  «Вісник двигунобудування» (скорочена назва – «ВД») - це міжнародне академічне рецензоване видання. У журналі публікуються наукові статті (твори, що докладно висвітлюють визначену тему, ідею, питання й містять елементи їхнього аналізу), а також рецензії (твори, що містять аналіз і аргументовану оцінку авторського оригіналу або видання, що вийшло), які дістають об'єктивного  розгляду  провідними фахівцями, що оцінюється за суттю без урахування раси, статі, віросповідання, етнічного походження, громадянства або політичної філософії автора(ів).
Засновник та видавець: Запорізький національний технічний університет.
Країна
: Україна.
ISSN  1727-0219.
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: серія КВ №6157. Журнал зареєстрований Державним комітетом інформаційної політики, телебачення та радіомовлення 20.05.2002 р.
Наказом Міністерства освіти і науки України № 1328 від 21.12.2015 р. «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 15 грудня 2015 року» журнал "Вісник двигунобудування" включений до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата технічних наук.
Рік заснування: 2002. Періодичність виходу: два номери на рік.
Обсяг:до 20 ум. друк. арк. Формат: 60x84/8.
Друк: чорно-білий.
Мови: англійська, російська, українська.
Галузі науки: технічні науки.
Метаслужіння академічному співтовариству шляхом публікації актуальних статей, отриманих у результаті оригінальних теоретичних і прикладних досліджень у різних напрямках академічної діяльності.
Завдання: нові постановки задач і методи дослідження, а також надання допомоги фахівцям, інженерам, вченим і дослідникам у поширенні інформації про стан справ у сфері тематики журналу.
Тематика:  авіадвигунобудування, технологія виробництва, експлуатація, скпадання та випробування.
Розділи журналу:
- загальні питання двигунобудування;
- конструкція та міцність;
- складання та випробування; 
- експлуатація, надійність та ресурс;
- технологія виробництва і ремонту;
- конструкційні матеріали;
- стандартизація і метрологія;
- екологія.

 Реферування та індексація: статті, що опубліковані в журналі, реферуються у провідних міжнародних та національних реферативних журналах і наукометричних базах даних, а також розміщуються у цифрових архівах та бібліотеках з безкоштовним доступом у режимі on-line:Ulrich’s Periodical Directory, ВІНІТІ"Джерело", "Україніка наукова"УРАННаціональна бібліотека України ім. В.І. ВернадськогоРосійська державна бібліотека та ін.
Редколегія: головний редактор - О.Я. Качан, д-р техн. наук, професор; заст. головного редактора А. І. Долматов, д-р. техн. наук, професор. Члени редколегії наведені тут.
Оплата за публікацію і обробку: Статті публікуються і рецензуються безкоштовно.
Відповідальність авторів: Направляючи статті в журнал "ВД", автори тим самим приймають на себе повну відповідальність за дотримання авторських прав інших осіб і організацій, точність наведених цитат, даних і ілюстрацій, нерозголошення державної і службової таємниць, висловлюють свою згоду безкоштовно передати редакції журналу права на публікацію, переклад на іноземні мови, збереження і поширення матеріалів статті в будь-якій формі. Автори, що мають наукові ступені, направляючи статті в журнал, тим самим виражають свою згоду безкоштовно виступити як рецензенти статей інших авторів за поданням редакції журналу у встановлений нею термін. Статті, що направляються в журнал, повинні бути оригінальними, новими і цікавими для читацької аудиторії журналу, мати обґрунтовані мотивацію і мету, бути неопублікованими раніше і не розглядатися для публікації в інших журналах. Статті не повинні містити тривіальні й очевидні результати, робити необґрунтовані висновки і повторювати висновки вже опублікованих досліджень.
Читацька аудиторіявченіспівробітники вищих навчальних закладів, аспіранти і студенти, фахівці-практики.
Авторські праваЖурнал дозволяє авторам мати авторські права без обмежень і зберігати права на видання без обмежень. Журнал дозволяє користувачам читати, завантажувати, копіювати, поширювати, друкувати, шукати, або посилатися на повні тексти своїх статей. Журнал дозволяє повторне використання його вмісту у відповідності з Creative Commons ліцензією СС-BY.
Публічність та метод доступу: вільний доступ он-лайн до повнотекстових публікацій.

 

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація