Редакційний штат

Головний редактор

  1. Бєліков Сергій Борисович, ректор Запорізького національного технічного університету, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри автомобілів ЗНТУ, Україна

Заступник головного редактора

  1. Ольшанецький Вадим Юхимович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри фізичного матеріалознавства ЗНТУ, Україна
  2. Внуков Юрій Миколайович, доктор технічних наук, професор, проректор з наукової роботи, завідувач кафедри технології машинобудування ЗНТУ, Україна