Редакційна політика

Галузь та проблематика

Мета журналу полягає у служінні академічному співтовариству шляхом публікації актуальних статей, отриманих у результаті оригінальних теоретичних і прикладних досліджень у різних аспектах академічної діяльності в сфері радіоелектроніки, інформатики і керування.
Він фокусується на нових постановках задач і методах дослідження, а також надає допомогу для фахівців, інженерів, вчених і дослідників у поширенні інформації про стан справ у сфері тематики журналу.
Тематика журналу містить, але не обмежується: радіофізикою, мікро-, нано- і радіоелектронікою, апаратним і програмним забезпеченням комп'ютерної техніки, комп'ютерними мережами і телекомунікаціями, теорією алгоритмів і програмування, оптимізацією і дослідженням операцій, міжмашинною і людино-машинною взаємодією, математичним і комп'ютерним моделюванням, обробкою даних і сигналів, штучним інтелектом, включаючи системи, засновані на знаннях, і експертні системи, інтелектуальний аналіз даних, розпізнавання образів, штучні нейронні і нейро-нечіткі мережі, нечітку логіку, колективний інтелект і мультиагентні системи, гібридні системи.

 

Політика розділів

Радіофізика

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Радіоелектроніка та телекомунікації

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Математичне та комп’ютерне моделювання

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Нейроінформатика та інтелектуальні системи

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Прогресивні інформаційні технології

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Теорія і методи автоматичного управління

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Управління у технічних системах

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується
 

Процес рецензування

Рукописи проходять незалежне рецензування провідними фахівцями. За результатами цього рецензування, поданого за встановленою формою, редколегія приймає рішення про доцільність і терміни публікації статті, а також щодо можливої необхідності її доопрацювання.

 

Періодичність публікації

Журнал видається чотири рази на рік.

 

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

 

Архівування

Цей журнал використовує систему LOCKSS для розподіленого архівного зберігання опублікованого змісту в численних бібліотеках та інформаційних центрах. Бібліотеки - учасниці проекту LOCKSS гарантують довготермінове зберігання вичерпних архівів журналу та автоматичне відновлення пошкодженої інформації. Детальніше...

 

Індексація

Журнал реферується в провідних міжнародних та національних реферативних журналах і наукометричних базах даних, а також розміщуються у цифрових архівах та бібліотеках з безкоштовним доступом у режимі on-line, наведених нижче.


Academic Keys

http://sciences.academickeys.com/jour_main.php

Національний каталог наукових ресурсів (Велика Британія).


ACNP

http://acnp.unibo.it/cgi-ser/start/en/cnr/df-p.tcl?catno=3014727&libr=&person=false&B=2&proposto=SI&year_poss_from=&year_poss_to=

Італійський об'єднаний каталог серійних видань (Італія).


ADAT (The Academic Database Assessment Tool)

http://adat.crl.edu/journals/details/188017

Міжнародна база джерел для наукових бібліотек (США).


Akademik Dizin

http://www.akademikdizin.com/index.php?q=radio+electronics+computer+science+control&makder=dergi&st=Ara

Каталог турецьких наукових журналів (Туреччина).


ARDI

http://ardi2.wipo.int/content/en/browse_publisher.php?pub=680

Міжнародний каталог наукових журналів відкритого доступу, що адмініструється Всесвітньою організацією інтелектуальної власності (ВОІВ).


BASE

http://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=dccoll%3Afturanojs+url%3Aric.zntu.edu.ua&refid=dclink

Міжнародна пошукова система академічних веб-ресурсів відкритого доступу, керована бібліотекою Університету Білефельд (Німеччина).


British Library's Electronic Table of Contents (ETOC)

http://explore.bl.uk/primo_library/libweb/action/display.do?dscnt=1&elementId=0&vl(10130439UI0)=any&recIdxs=0&frbrVersion=&scp.scps=scope%3A%28BLCONTENT%29&tab=local_tab&dstmp=1410715076004&srt=rank&mode=Advanced&vl(1UIStartWith1)=contains&indx=1&tb=t&fromLogin=true&renderMode=poppedOut&vl(41497491UI2)=any&vl(freeText0)=Radio%20AND%20Electronics%2C%20AND%20Computer%20AND%20Science%2C%20AND%20Control&fn=search&vid=BLVU1&vl(freeText2)=&frbg=&displayMode=full&ct=display&vl(10130438UI1)=any&vl(1UIStartWith2)=contains&dum=true&recIds=BLLSFX3720000000017520&vl(1UIStartWith0)=contains&vl(46690061UI3)=journals&doc=BLLSFX3720000000017520&Submit=Search&vl(freeText1)=&tabs=moreTab&fromLogin=true

База змісту наукових журналів Британської бібліотеки (Велика Британія)


Cengage Gale

http://www.gale.cengage.com/title_lists/

Міжнародна бібліографічна база даних з платним доступом. (США)


CiteFactor

http://www.citefactor.org/journal/index/10908/radio-electronics-computer-science-control#.U8tES-N_tFY

Міжнародна наукометрична база.


Directory of Open Access Journals (DOAJ)

http://doaj.org/toc/96881a24bf30411e94f72ff260cfa683

Міжнародна база журналів відкритого доступу.


Джерело

http://nbuv.gov.ua/node/523 , http://www.ipri.kiev.ua/index.php?id=58

Реферативний журнал і база даних (Україна)


DOI (Digital Object Identifier)

http://www.doi.org/

Міжнародний реєстр і база унікальних цифрових ідентифікаторів електронних публікацій.


DRJI (Directory of Research Journals Indexing)

http://www.drji.org/JournalProfile.aspx?jid=16073274

Міжнародна реферативна база наукових журналів (Індія).


EBSCO Applied Science & Technology Source

http://www.ebscohost.com/titleLists/aci-coverage.htm

Міжнародна бібліографічна база даних з платним доступом. (США)


EBSCO Discovery Service (EDS)

http://www.ebscohost.com/discovery

Міжнародна бібліографічна база даних з платним доступом. (США)


eLibrary.ru / РІНЦ (Російський індекс наукового цитування)

http://elibrary.ru/title_about.asp?id=37691

Міжнародна наукометрична база і цифрова бібліотека наукових видань (Росія).


EZB (Elektronische Zeitschriftenbibliothek)

http://ezb.uni-regensburg.de/detail.phtml?bibid=AAAAA&colors=7&lang=en&jour_id=218870

Бібліотека електронних журналів (Німеччина).


GBV / GVK (Gemeinsamer Bibliotheksverbund / Gemeinsamer Verbundkatalog)

http://gso.gbv.de/DB=2.1/PPNSET?PPN=791554856

Об'єднана мережа і зведений каталок бібліотек (Німеччина).


GetInfo

https://getinfo.de/app/details?cluster=tib&term=radio+AND+electronics+AND+computer+AND+science+AND+control&tib=tibkat&tib=zbmkm&tib=zbmql&tib=zbwkat&tib=sudoc&tib=blcp&tib=blse&tib=ntis&tib=tema&tib=dkf&tib=rdat&tib=iud&tib=roempp&tib=kmoav&tib=kmo3d&tib=ceaba&tib=citeseerx&tib=dkfl&tib=epo&tib=etde&tib=insp&tib=prob&tib=rswb&tib=temaext&tib=zmat&hit=31

База наукових публікацій та бібліотечних каталогів (Німеччина).


GIF (Global Impact Factor)

http://globalimpactfactor.com/radio-electronics-computer-science-control/

Міжнародна наукометрична база для ранжирування та категоризації журналів для академічного оцінювання і вдосконалення, підтримувана Іінстітутом інформаційних ресурсів (Австралія).


Google Scholar

http://scholar.google.com/scholar?q=%28%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%2C+%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%2C+%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%29OR%28%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0%2C+%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%2C+%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F%29OR%28Radio+electronics%2C+Computer+Science%2C+Control%29&btnG=&hl=ru&as_sdt=0%2C5

Міжнародна наукометрична база і пошукова система наукових видань (США).


Impactfactor.pl

http://impactfactor.pl/czasopisma/26921-

Інформаційна база про наукові журнали (Польща).


Іndex Copernicus

http://journals.indexcopernicus.com/++,p2953,6.html>, http://journals.indexcopernicus.com/++,p2953,6.html

Міжнародна наукометрична база, що забезпечує індексування, ранжування та реферування журналів (Польща).


Innospace Scientific Journal Impact Factor (SJIF)

http://www.sjifactor.inno-space.org/passport.php?id=17530

Міжнародна наукометрична база наукових журналів в області інновацій і прикладних наук.


INSPEC

http://www.theiet.org/resources/inspec/

Міжнародна бібліографічна база даних з платним доступом, підтримувана IET – Інститутом техніки і технологій (США).


International Impact Factor Services

http://impactfactorservice.com/home/journal/897

Міжнародна наукометрична база.


International Society for Research Activity (ISRA) Journal Impact Factor (JIF)

http://www.israjif.org/single.php?did=1607-3274

Міжнародна наукометрична база.


ISSN

http://www.issn.org/

Міжнародний реєстр серіальних видань (Франція).


Journalindex.net

http://www.journalindex.net/visit.php?j=9676

Міжнародний каталог наукової періодики.


Journals Impact Factor (JIFACTOR, JIF)

http://jifactor.org/journal_view.php?journal_id=1667

Міжнародна наукометрична база.


JournalTOCs

http://www.journaltocs.ac.uk/index.php?action=search&subAction=hits&journalID=31812&userQueryID=16007&high=1&ps=30&page=1&items=0&journal_filter=&journalby=

Міжнародна реферативна база наукових журналів (Великобританія)


Конференції.ru

http://www.konferencii.ru/info/109352

Відкритий каталог наукових конференцій, виставок та семінарів (Росія).


MIAR

http://miar.ub.edu/issn/1607-3274

Міжнародна база індексації наукових журналів (Іспанія).


OAIster

http://oaister.worldcat.org/search?q=Radio+Electronics%2C+Computer+Science%2C+Control&dblist=239&se=%24d&sd=desc&fq=ln%3Arus&qt=facet_ln%3A

Міжнародний каталог і реферативна база (США).


OAJI (Open Academic Journals Index)

http://oaji.net/journal-detail.html?number=1051

Міжнародна повнотекстова наукометрична база журналів з ​​відкритим доступом (Росія).


Open Science Directory

https://atoz.ebsco.com/Titles/SearchResults/8623?SearchType=Contains&Find=Radio+electronics+cOMPUTER+SCIENCE+CONTROL&GetResourcesBy=QuickSearch&resourceTypeName=journalsOnly&resourceType=1&radioButtonChanged=

Міжнародний каталог журналів відкритого доступу та журналів для країн, що розвиваються, керований EBSCO, бібліотекою Університету Хасельта і ЮНЕСКО.


Openaire

https://www.openaire.eu/index.php?option=com_openaire&view=datasource&Itemid=162&datasourceId=openaire____::1fca18eab966e81016b377dd3363a0aa

Міжнародна база репозиторіїв відкритого доступу в Європі, підтримувана Європейською Комісією.


Перелік наукових видань.ru

http://perechen-izdaniy.ru/entity/radioelektronika-informatika-upravlenie

Відкритий електронний каталог наукових періодичних видань (Росія).


PUBGET

http://pubget.com/journal/1607-3274/radio-electronics-computer-science-control

Пошукова система файлів у форматі PDF у сфері наук про життя (США).


Research Bible

http://journalseeker.researchbib.com/?action=viewJournalDetails&issn=16073274&uid=r4e993

Наукометрична база публікацій відкритого доступу (Японія).


ROAD (Directory of Open Access scholarly Resources)

http://road.issn.org/issn/2313-688X-radioelektronika-informatika-upravlinna#.VBWcEpR_uBo

Міжнародний каталог наукових журналів відкритого доступу, керований Міжнародним центром ISSN за підтримки Сектора комунікації та інформації ЮНЕСКО.


Російська державна бібліотека (РДБ)

http://old.rsl.ru/view.jsp?f=1016&t=3&v0=%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&f=1003&t=1&v1=&f=4&t=2&v2=&f=21&t=3&v3=&f=1016&t=3&v4=&f=1016&t=3&v5=&cc=a1&i=5&ce=4

Російська державна бібліотека (Росія).


Scholar Steer

http://www.scholarsteer.com/?s=radio+electronics+computer+science+control&post_type=custom_journal&submit=Submit

Міжнародна база наукових журналів (США).


SHERPA/RoMEO

http://www.sherpa.ac.uk/romeo/search.php?source=journal&sourceid=27653&la=en&fIDnum=|&mode=simple

Міжнародна база авторських прав на журнали (Велика Британія).


SIS (Scientific Indexing Services)

http://sindexs.org/JournalList.aspx?ID=612

Міжнародна наукометрична база.


SJournals Index

http://sjournals.net/sjournalsindex/?p=922

Міжнародна наукометрична база.


SSM (Simple Search Metadata in open Uraine archhives)

http://oai.org.ua/index.php/browse/index/64

Система пошуку у відкритих архівах України, що підтримується Інститутом програмних систем НАН України та Житомирським державним університетом імені Івана Франка (Україна).


UIF (Universal Impact Factor)

http://www.uifactor.org/JournalDetails.aspx?jid=2965

Міжнародна наукометрична база.


Український індекс наукового цитування (УІНЦ)

http://uincit.uran.ua/

Система наукометричного моніторингу суб’єктів наукової діяльності України (Украина).


Україніка наукова

http://nbuv.gov.ua/node/512

Загальнодержавна реферативна база даних (Україна).


Ulrich’s Periodical Directory

http://ulrichsweb.serialssolutions.com/login

Міжнародна база даних серійних видань (США). Частина Proquest.


УРАН

http://journals.uran.ua/

Каталог наукової періодики Української академічної мережі "УРАН" (Україна).


Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського (НБУВ)

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=juu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=PREF=&S21COLORTERMS=0&S21STR=riu

Національна бібліотека (Україна).


ВІНІТІ (Всеросійській інститут наукової і технічної інформації)

http://www.viniti.ru

Міжнародний реферативний журнал і база даних (Росія).


WorldCat

http://www.worldcat.org/title/radio-electronics-computer-science-control/oclc/884870253

Міжнародний каталог і реферативна база (США).


WorldWideScience

http://worldwidescience.org/wws/result-list/fullRecord:Radio+Electronics%2C+Computer+Science%2C+Control/preferredLanguage:en/#ResultList=0%7C0%7C_%7CRANK%7C0

Міжнародна наукова база і пошукова система, підтримувана Управлінням науково-технічної інформації Управління науки Міністерства енергетики (США).


ZDB (Zeitschriftendatenbank )

http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=1.1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=8509&SRT=LST_ty&TRM=all+Radio+electronics+Computer+Science+Control

Найбільша в світі база даних періодичних видань (Німеччина).


Редакційна колегія журналу подала або планує подати найближчим часом заявки на включення журналу до наступних баз.

Arxiv.org
CitesserX
Computer Science Bibliographies
DBLP Computer Science Bibliography
Ei Compendex
Genamics JournalSeek
Microsoft Academic Search
SCImago
SCOPUS
Socolar