Радіоелектроніка, iнформатика, управлінняДОМАШНЯ СТОРІНКА ЗНАХОДИТЬСЯ ЗА АДРЕСОЮ:  http://ric.zntu.edu.uaОпис: науковий журнал «Радіоелектроніка, інформатика, управління» («РІУ»- це міжнародне академічне рецензоване видання.
У журналі публікуються наукові статті (твори
, що докладно висвітлюють визначену тему, ідею, питання й містять елементи їхнього аналізу), а також рецензії (твори, що містять аналіз і аргументовану оцінку авторського оригіналу або видання, що вийшло)які дістають об'єктивного розгляду провідними фахівцями, що оцінюється за суттю без урахування раси, статі, віросповідання, етнічного походження, громадянства або політичної філософії автора(ів).
Засновник та видавець: Запорізький національний технічний університет. Країна: Україна.
ISSN 1607-3274 (друкована версія), ISSN 2313-688X (електронна версія).
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: серія КВ №6904. Журнал зареєстрований Державним комітетом інформаційної політики, телебачення та радіомовлення 29.01.2003 р.
Наказом Міністерства освіти і науки України № 1328 від 21.12.2015 р. «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 15 грудня 2015 року» журнал "Радіоелектроніка, інформатика, управління" включений до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата технічних наук та фізико-математичних наук (за спеціальністю «Радіофізика»).
Рік заснування: 1999. Періодичність виходу:  чотири номери на рік (до 2015 р. - два номери на рік).
Обсяг: до 20 ум. друк. арк. Формат: 60x84/8.
Мови: англійська, російська, українська.
Галузі науки: фізико-математичні, технічні науки.
Метаслужіння академічному співтовариству шляхом публікації актуальних статей, отриманих у результаті оригінальних теоретичних і прикладних досліджень у різних напрямках академічної діяльності.
Завдання: нові постановки задач і методи дослідження, а також надання допомоги фахівцям, інженерам, вченим і дослідникам у поширенні інформації про стан справ у сфері тематики журналу.
Тематика: радіофізика, мікро-, нано- і радіоелектроніка, апаратне і програмне  забезпечення комп'ютерної техніки, комп'ютерні мережі і телекомунікації, теорія алгоритмів і програмування, оптимізація і дослідженням операцій, міжмашинна і людино-машинна взаємодія, математичне і комп'ютерне моделювання, обробка даних і сигналів, управління в технічних системах, штучний інтелект, включаючи системи, засновані на знаннях, і експертні системи, інтелектуальний аналіз даних, розпізнавання образів, штучні нейронні і нейро-нечіткі мережі, нечітку логіку, колективний інтелект і мультиагентні системи, гібридні системи.
Розділи журналу:
- радіофізика;
- радіоелектроніка та телекомунікації;
- математичне та комп’ютерне моделювання;
- нейроінформатика та інтелектуальні системи;
- прогресивні інформаційні технології;
- теорія і методи автоматичного управління;
- управління у технічних системах.
Реферування та індексація: Журнал індексується у наукометричній базі даних Thomson Reuters Web of Science (WoS). Статті, що опубліковані в журналі, реферуються у провідних міжнародних та національних реферативних журналах і наукометричних базах даних, а також розміщуються у цифрових архівах та бібліотеках з безкоштовним доступом у режимі on-line:Academic Keys, ACNP, ADAT, Akademik Dizin, ARDI, BASE, CiteFactor, CNKI, COPAC, CrossRef, DIIF, DOAJ, DOI, DRJI, EBSCO, eLibrary.ru / РИНЦ, ETOC, Exlibris, EZB, GBV/GVK, GENERAL IMPACT FACTOR, GetInfo, GIF, Google Scholar, Impactfactor.pl, Index Copernicus, INSPEC, ISRA JIF, ISSN, JIFACTOR, Jour Informatics, Journalindex.net, JournalTOCs, Konferencii.ru, MIAR, OAIster, OAJI, Open Science Directory, Openaccessarticles, Openaire, Perechen-izdaniy.ru, PUBGET, Research Bible, ROAD, Scholar Steer, Sciary, SHERPA/RoMEO, SIS, SJIF, SJournals, SSM, UIF, UINC, Ulrich’s Periodical Directory, Universia, WorldCat, WorldWideScience, ZDB, ВІНІТІ"Джерело", "Україніка наукова"УРАННаціональна бібліотека України ім. В.І. ВернадськогоРосійська державна бібліотека та ін., наведених та описаних тут.
Редколегія: головний редактор - В. В. Погосовд-р ф.-м. наук, професорзаст. головного редактора С. О. Субботінд-р техн. наук, професорЧлени редколегії наведені тут.
Оплата за публікацію і обробку: Статті публікуються і рецензуються безкоштовно.
Відповідальність авторів: Направляючи статті в журнал "РІУ", автори тим самим приймають на себе повну відповідальність за дотримання авторських прав інших осіб і організацій, точність наведених цитат, даних і ілюстрацій, нерозголошення державної і  службової таємниць, висловлюють свою згоду безкоштовно передати редакції журналу права на публікацію, переклад на іноземні мови, збереження і поширення матеріалів статті в будь-якій формі. Автори, що мають наукові ступені, направляючи статті в журнал, тим самим виражають свою згоду безкоштовно виступити як рецензенти статей інших авторів за поданням редакції журналу у встановлений нею термін. Статті, що направляються в журнал, повинні бути оригінальними, новими і цікавими для читацької аудиторії журналу, мати обґрунтовані мотивацію і мету, бути неопублікованими раніше і не розглядатися для публікації в інших журналах. Статті не повинні містити тривіальні й очевидні результати, робити необґрунтовані висновки і повторювати висновки вже опублікованих досліджень.
Читацька аудиторіявченіспівробітники вищих навчальних закладів, аспіранти і студенти, фахівці-практики.
Авторські праваЖурнал дозволяє авторам мати авторські права без обмежень і зберігати права на видання без обмежень. Журнал дозволяє користувачам читати, завантажувати, копіювати, поширювати, друкувати, шукати, або посилатися на повні тексти своїх статей. Журнал дозволяє повторне використання його вмісту у відповідності з Creative Commons ліцензією СС-BY.
Публічність та метод доступу: вільний доступ он-лайн до повнотекстових публікацій.

 

Анонси

 

ОТРИМАНО ОН-ЛАЙН ISSN

 
Журнал отримав ISSN для електронної версії.  
Опубліковано: 2014-09-07
 

Оновлено перелік баз, що індексують журнал.

 


     


 


 

  

 

    


 

 


За посиланням доступний оновлений перелік провідних наукометричних баз і цифрових бібліотек, в яких індексується журнал "Радіоелектроніка, Інформатика, Управління".


Журнал індексується у таких базах: Academic Keys, ACNP, ADAT (The Academic Database Assessment Tool), Akademik Dizin, ARDI, BASE, British Library's Electronic Table of Contents (ETOC), Cengage Gale, CiteFactor, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Djerelo, DOI (Digital Object Identifier), DRJI (Directory of Research Journals Indexing), EBSCO Applied Science & Technology Source, EBSCO Discovery Service (EDS), eLibrary.ru / RINC (Russian Index of Scientific Citation), EZB (Elektronische Zeitschriftenbibliothek), GBV / GVK, (Gemeinsamer Bibliotheksverbund / Gemeinsamer Verbundkatalog), GetInfo, GIF (Global Impact Factor), Google Scholar, Impactfactor.pl, Index Copernicus, Innospace Scientific Journal Impact Factor (SJIF), INSPEC, International Impact Factor Services, International Society for Research Activity (ISRA) Journal Impact Factor (JIF), ISSN, Journalindex.net, Journals Impact Factor (JIFACTOR, JIF), JournalTOCs, Konferencii.ru, MIAR, OAIster, OAJI (Open Academic Journals Index), Open Science Directory, Openaire, Perechen-izdaniy.ru, PUBGET, Research Bible, ROAD (Directory of Open Access scholarly Resources), Russian State Library (RSL), Scholar Steer, SHERPA/RoMEO, SIS (Scientific Indexing Services), SJournals Index, UIF (Universal Impact Factor), Ukrainian Index of Scientific Citing (UINC), Ukraininca Naukova, Ulrich’s Periodical Directory, URAN, V. I. Vernadsky National Library of Ukraine (NBUV), VINITI (All-Russian Institute of scientific and technical information), WorldCat, WorldWideScience, ZDB (Zeitschriftendatenbank).
 
Опубліковано: 2014-07-18
 

Журнал отримав DOI (цифровий ідентифікатор об’єктів)

 

Підписання угоди з учасником Міжнародної асоціації видавничої цитованості (Publishers International Linking Association, «PILA»)

28.05.2014 підписана угода про членство ЗНТУ в Міжнародній асоціації видавничої цитованості Publishers International Linking Association (PILA). Згідно угоди з червня 2014 року наукові журнали університету індексуються в міжнародній базі DOI.

 
Опубліковано: 2014-06-11
 

Конференцiя: Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій

 

Запорізький національний технічний університет проводить VІI Міжнародну науково-практичну конференцію "СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ І ДОСЯГНЕННЯ В ГАЛУЗІ РАДІОТЕХНІКИ, ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ". Конференція відбудеться 17-19 вересня 2014 р.

 

Запрошуємо авторів журналу взяти участь в роботі конференції.

 

Мета конференції:

Аналіз і узагальнення нових теоретичних та практичних результатів у відповідних галузях знань, сприяння активному обміну досвідом фахівців.
 
Опубліковано: 2014-05-28 Детальніше...
 

ORCID

 
Розпочато використання ідентифікаторів ORCID для ідентифікації авторів статей. Модуль ORCID підключено на сайті.
Авторам журналу пропонується виконати реєстрацію на сайті проекту (https://orcid.org/register) та надати інформацію щодо отриманого ORCID під час подання статей для публікації.
Ініціатива реалізується на підтримку пропозиції Держінформнауки.
 
Опубліковано: 2014-04-09 Детальніше...
 

Directory of Open Access Journals

 
Виконується робота зі включення журналу в Directory of Open Access Journals.  
Опубліковано: 2014-04-01
 

Compendex

 
Подано заявку на індексацію журналу в базі даних Compendex.  
Опубліковано: 2014-03-11
 

Google Scholar

 
Статті журналу проіндексовано в бібліографічній базі даних Google Scholar.  
Опубліковано: 2014-03-07
 
Більше анонсів...