ЗМЕНШЕННЯ РОЗМІРНОСТІ ОЗНАКОВОГО ПРОСТОРУ РОСЛИННИХ ОБЄКТІВ ЗА ДОПОМОГОЮ ФАКТОРНОГО АНАЛІЗУ

E. О. Shama

Анотація


У статті показана можливість зменшення кількості інформативних ознак для багатоспектральних даних рослинного походження
за допомогою методів факторного аналізу. Для дослідження були використані реальні коефіцієнти відбиття кукурудзи, мишію та
амброзії. Перед використанням метода факторного аналізу була виконана процедура перевірки відповідності початкового набору
даних до нормального закону розподілу. Факторний аналіз проводився окремо для трьох рослин: кукурудзи, мишію та амброзії. Для
кожної рослини встановлені розміри нового простору, а також надана якісна оцінка кореляції між елементами нового і початкового
простору даних. Перехід до нового ознакового простору виконувався за умови, що рівень інформативності підтримувався на рівні не менше 80% по відношенню до початкового набору даних. Для кожного виду рослини була проведена процедура перевірки правильності вибору кількості ознак за допомогою розрахунку спільностей. Отримані результати можуть бути використані при побудові класифікатора рослинних об’єктів.

Ключові слова


факторний аналіз, ознаковий простір, спектральні коефіцієнти яскравості, ознаки, класифікатор

Повний текст:

PDF
Адреса редакції журналу:
Редакція журналу «РІУ», Запорізький національний технічний університет, 
вул. Жуковського, 64, м. Запоріжжя, 69063, Україна. 
Телефон: 0 (61) 769-82-96 – редакційно-видавничий відділ
E-mail: rvv@zntu.edu.ua

При повному або частковому використаннi матерiалiв посилання на журнал є обов’язковим.