СИНТЕЗ НЕЙРО-НЕЧІТКИХ МОДЕЛЕЙ ДЛЯ ПРОГНОЗУВАННЯ СТАНУ ЗДОРОВ’Я ХВОРОГО НА ОСНОВІ ПАРАЛЕЛЬНИХ ОБЧИСЛЕНЬ

A. Oliinyk

Анотація


Вирішено завдання розробки математичного забезпечення для автоматизації процесу індивідуального прогнозування стану
здоров’я хворого гіпертонічною хворобою. Об’єктом дослідження є процес синтезу моделей для медичного діагностування. Предмет
дослідження становлять методи синтезу нейро-нечітких моделей для медичного діагностування. Мета роботи: підвищити ефективність
процесу синтезу нейро-нечітких мереж для побудови діагностичних моделей на основі навчальних вибірок. Запропоновано
стохастичний метод синтезу нейро-нечітких моделей на основі паралельних обчислень, що ґрунтується на стохастичному підході
при пошуку значень параметрів, що настроюються, і полягає в розподілі найбільш ресурсномістких етапів по вузлах паралельної
обчислювальної системи. Запропонований метод дозволяє скоротити час настроювання параметрів (значень вагових коефіцієнтів і
параметрів функцій належності нейроелементів) синтезованих нейромоделей. Розроблено програмне забезпечення, що реалізує
запропонований метод. Проведено експерименти з дослідження властивостей запропонованого методу. Результати експериментів
дозволяють рекомендувати запропонований метод для використання на практиці.

Ключові слова


множина рішень, нейронна мережа, ознака, паралельне програмування, прогнозування, синтез моделі.

Повний текст:

PDF
Адреса редакції журналу:
Редакція журналу «РІУ», Запорізький національний технічний університет, 
вул. Жуковського, 64, м. Запоріжжя, 69063, Україна. 
Телефон: 0 (61) 769-82-96 – редакційно-видавничий відділ
E-mail: rvv@zntu.edu.ua

При повному або частковому використаннi матерiалiв посилання на журнал є обов’язковим.