ОЦІНКА НЕВИЗНАЧЕНОСТІ ВИМІРЮВАННЯ СЕНСУ ПРИРОДНО-МОВНИХ КОНСТРУКЦІЙ

O. V. Bisikalo, O. M. Vasilevskyi

Анотація


Вирішено завдання оцінки невизначеності вимірювання сенсу природно-мовних конструкцій (ПМК) на основі формалізації
понять мовного образу, штучної когнітивної системи та одиниці сенсу. В основу моделі бази знань штучної когнітивної системи закладено статистичну інформацію про асоціативну сполучуваність мовних образів, що надає підстави для уніфікованої оцінки одиниці та кількості сенсу ПМК. Запропоновано метод вимірювання сенсу ПМК на основі нечіткого відношення сенсу, який забезпечує врахування інформації про зв’язки між лемами тексту, що дозволяє отримати оцінку двох типів невизначеності вимірювання ознак сенсу. Отримано та інтерпретовано формальні оцінки невизначеності результатів вимірювання сенсу ПМК, що дозволяє врахувати інформацію про зв’язки між лемами для розв’язання прикладних задач комп’ютерної лінгвістики. За допомогою розробленого на основі пакету DKPro Core програмного забезпечення проведено експерименти з дослідження
запропонованого методу в задачі виявлення інформативних ознак тексту. В результаті проведених експериментів отримано залежності
параметрів виявленого Парето-подібного закону розподілу зв’язків між лемами, аналіз яких дозволяє вважати показник середньої кількості зв’язків мовного образу найбільш інформативною чисельною ознакою тексту.

Ключові слова


Вирішено завдання оцінки невизначеності вимірювання сенсу природно-мовних конструкцій (ПМК) на основі формалізації понять мовного образу, штучної когнітивної системи та одиниці сенсу. В основу моделі бази знань штучної когнітивної системи закладено стати

Повний текст:

PDF PDF (English)
Адреса редакції журналу:
Редакція журналу «РІУ», Запорізький національний технічний університет, 
вул. Жуковського, 64, м. Запоріжжя, 69063, Україна. 
Телефон: 0 (61) 769-82-96 – редакційно-видавничий відділ
E-mail: rvv@zntu.edu.ua

При повному або частковому використаннi матерiалiв посилання на журнал є обов’язковим.