№ 2 (2016)

Радіоелектроніка, інформатика, управління

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF1 PDF2

Зміст

Радіофізика

I. A. Ivanov, P. S. Korolev, S. N. Polesskiy, V. V. Zhadnov
PDF

Радіоелектроніка та телекомунікації

O. V. Osadchuk, K. O. Koval, M. O. Prytula
PDF

Математичне та комп’ютерне моделювання

A. V. Prokhorov, Yu. A. Kuznetsova
PDF

Нейроінформатика та інтелектуальні системи

O. V. Bisikalo, O. M. Vasilevskyi
Ye. V. Bodyanskiy, O. K. Tyshchenko, O. O. Boiko
PDF
V. I. Levin
PDF
S. Yu. Skrupsky
PDF
S.A. Subbotin
PDF
S. D. Shtovba, A. V. Galushchak
PDF

Прогресивні інформаційні технології

A. V. Galchenko, G. L. Kozina
PDF
V. A. Gorokhovatsky, A. E. Berestovskyi, Е. О. Peredrii
PDF
I. A. Dychka, M. V. Onai, T. P. Drozda
PDF
L. Ya. Nych, R. M. Kaminskyj, N. B. Shakhovska
PDF

Управління у технічних системах

K. Kolowrocki, B. Kwiatuszewska-Sarnecka, J. Soszynska-Budny
PDF
V. A. Lakhno
PDF