№ 1 (2010)

Радіоелектроніка, інформатика, управління

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

Радіофізика

V. V. Vashchenko, V. P. Chumachenko
PDF
L. M. Logacheva, S. V. Kutsak, V. P. Bondarev
PDF
S. S. Samoylik, V. P. Bondarev
PDF

Радіоелектроніка та телекомунікації

S. P. Gulin, A. S. Gulin
PDF
L. M. Karpukov, R. U. Korolkov
PDF
А. А. Petrishchev
PDF
N. I. Furmanova, O. S. Antonenko, E. M. Shinkarenko, O. U. Farafonov, O. U. Voropay
PDF

Математичне та комп’ютерне моделювання

N. V. Bilous, I. V. Kutsevich
PDF
E. V. Vysotskaya, A. I. Dovnar, A. P. Porvan
PDF
V. I. Dubrovin, V. M. Liovkin
PDF
S. P. Yevseev, O. G. Korol, A. I. Goncharova
PDF
T. G. Kalekina, T. N. Kovalenko
PDF
G. G. Kirichek
PDF
N. D. Koshevoy, Е. Е. Kalashnikov, Е. М. Kostenko, G. A. Cherepashchuk
PDF
R. K. Kudermetov
PDF
I. Sh. Nevludov, B. A. Shostak, O. N. Babay, S. V. Yurieva
PDF
O. I. Rybin, S. S. Natalenko, U. H. Nizhebetska
PDF
V. V. Romanuk
PDF
N. B. Shakhovska
PDF

Нейроінформатика та інтелектуальні системи

Ye. Bodyanskiy, A. Dolotov
PDF
А. І. Kupin
PDF
S. A. Subbotin
PDF

Прогресивні інформаційні технології

А. А. Barkalov, I. Y. Zeleniova, А. А. Gritsenko
PDF
V. I. Dubrovin, Т. А. Kolpakova, A. V. Kozlov
PDF
S. U. Skrupskiy, A. G. Markin, L. S. Skrupskaya
PDF
M. U. Yurich
PDF

Управління у технічних системах

V. I. Gostev
PDF
V. V. Zimovkin, E. M. Kulinich
PDF
O. I. Riazantsev, V. S. Kardashuk
PDF