№ 1 (2011)

Радіоелектроніка, інформатика, управління

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF PDF

Зміст

Радіофізика

А. А. Nikonova, O. U. Nebesnuk, S. L. Shmaliy, Z. A. Nikonova
PDF
Y. V. Chumachenko, V. P. Chumachenko
PDF
Y. V. Chumachenko, V. P. Chumachenko
PDF

Радіоелектроніка та телекомунікації

А. А. Yefimenko
PDF
V. S. Ostrenko
PDF
А. К. Tymovskiy, О. О. Goldobin
PDF

Математичне та комп’ютерне моделювання

M. V. Kolomytsev, S. A. Nosok
PDF
Т. А. Kolpakova
PDF
V. M. Liovkin, V. I. Dubrovin, V. F. Onishchenko
PDF
G. V. Nelasa, I. S. Dozorenko
PDF
D. D. Peleshko, N. O. Kustra, Z. Y. Shpak
PDF
A. V. Potiy, D. S. Komin
PDF
V. V. Romanuk
PDF
V. E. Fedukovich
PDF
G. Z. Khalimov
PDF
O. V. Ovsiak
PDF

Нейроінформатика та інтелектуальні системи

V. I. Dubrovin, U. V. Tverdokhleb
PDF
B. V. Kolchigin, V. V. Volkova, E. V. Bodianskiy
PDF
S. A. Subbotin
PDF

Прогресивні інформаційні технології

M. V. Yevlanov, I. V. Tereshchenko, S. V. Shtangey
PDF
U. E. Zinchenko, А. А. Gritsenko, I. Y. Zeleneva, G. V. Voitov
PDF
А. А. Pozdniakov, A. V. Parkhomenko, N. I. Tamras, E. V. Chizhyk
PDF
V. I. Khahanov, S. V. Chumachenko, E. I. Litvinova, O. A. Guz
PDF

Теорія і методи автоматичного управління

V. I. Gostev
PDF
V. F. Kudin, S. P. Kolesnichenko
PDF
I. A. Orlovskiy
PDF
V. L. Timchenko, U. P. Kondratenko
PDF

Управління у технічних системах

О. І. Riazantsev, V. S. Kardashuk
PDF