№ 2 (2011)

Радіоелектроніка, інформатика, управління

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF PDF PDF

Зміст

Радіофізика

S. N. Romanenko, L. M. Karpukov, V. A. Borisenko, A. S. Lvov
PDF

Радіоелектроніка та телекомунікації

M. P. Proskurin, V. P. Kostenko, O. V. Shchekotihin, S. S. Grushko
PDF
I. N. Smetanin, A. G. Lozhkovsky, D. M. Piza, O. V. Verbanov
PDF
S. V. Morshchavka, E. O. Shama, D. M. Piza
PDF

Математичне та комп’ютерне моделювання

A. P. Agibalov, М. А. Poliakov
PDF
D. M. Andrushchenko, M. U. Varava, G. V. Nelasa
PDF
A. S. Kulik, О. О. Luchenko, S. N. Firsov
PDF
N. A. Mironova
PDF
N. D. Koshevoy, A. G. Mikhailov
PDF
T. V. Yur, V. N. Kharitonov, V. I. Dubrovin
PDF
S. A. Zaitsev, S. A. Subbotin
PDF
S. V. Choporov
PDF
V. P. Pinchuk, E. A. Podkovalikhina
PDF

Нейроінформатика та інтелектуальні системи

G. G. Aseev
PDF
S. S. Krotkikh, L. O. Kirichenko
PDF
V. V. Litvin
PDF
А. А. Barkalov, I. Y. Zeleneva, S. A. Tsololo, H. Biairak
PDF
О. А. Pishchukhina, A. U. Klochok
PDF
О. О. Stepanenko, D. M. Piza
PDF
A. U. Shafronenko, V. V. Volkova, E. V. Bodianskiy
PDF

Прогресивні інформаційні технології

T. I. Bragina, G. V. Tabunshchik
PDF
T. S. Diachuk
PDF
N. A. Gontar, R. K. Kudermetov
PDF
S. U. Skrupskiy, N. V. Lutsenko, L. S. Skrupskaya
PDF
R. I. Smetanin, M. U. Tiagunova
PDF

Управління у технічних системах

T. E. Aleksandrova, V. A. Kononenko, A. A. Lazarenko, Ali Zein
PDF
S. O. Buryan, T. V. Grishchuk
PDF