№ 1 (2009)

Радіоелектроніка, інформатика, управління

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

Радіофізика

O. S. Antropov, O. O. Drobakhin
PDF
V. M. Gusiatin, Ya. V. Chagovets, D. G. Kozhushko
PDF
I. Sh. Nevliudov, Yu. V. Natalukha, R. Yu. Allahveranov, I. S. Khatniuk
PDF

Радіоелектроніка та телекомунікації

Yu. A. Koval, O. O. Kostyria, V. V. Obelchenko, Ye. Yu. Bondar, Ye. O. Ivanova, Ye. P. Yermolayev, M. V. Miliakh
PDF
D. M. Piza, O. P. Zalevskiy, B. M. Bondarev
PDF
O. V. Tomashevskiy, V. V. Pogosov
PDF
O. V. Tomashevskiy, V. V. Pogosov, G. V. Snizhnyi
PDF
A. Yu. Farafonov, A. Yu. Voropay, L. M. Karpukov, S. N. Romanenko
PDF

Математичне та комп’ютерне моделювання

V. P. Avramenko, A. I. Gorbach
PDF
N. V. Alipov, M. I. Khil, M. V. Gusiatin
PDF
A. Ye. Arhipov, A. I. Arifov
PDF
O. O. Arhipova
PDF
V. S. Babkov
PDF
V. A. Gorokhovatskiy, Ye. O. Peredriy
PDF
I. V. Grebennik, A. V. Baranov
PDF
V. I. Dolgov, A. V. Nelasaya
PDF
V. M. Zayats
PDF
I. V. Korolkov
PDF
G. V. Snizhnoy, V. V. Pogosov
PDF
T. S. Suprun, S. Yu. Shabanov-Kushnarenko
PDF

Нейроінформатика та інтелектуальні системи

Ye. V. Bodianskiy, V. V. Volkova, A. S. Yegorov
PDF

Прогресивні інформаційні технології

D. Ye. Ivanov
PDF
A. G. Kobyliatskiy, A. V. Parhomenko, I. A. Galushko, P. A. Novosela, O. V. Rybakova
PDF
Ye. G. Kunik, A. N. Kovalenko, S. A. Liashenko
PDF

Теорія і методи автоматичного управління

Ye. M. Potapenko, A. Ye. Kazurova
PDF
S. O. Simonian, A. G. Avetisian, D. A. Kazarian
PDF

Управління у технічних системах

V. I. Gostev
PDF
Ye. M. Potapenko, A. Ye. Kazurova, Ye. V. Dushinova, N. V. Ivochka
PDF