№ 2 (2014)

Радіоелектроніка, інформатика, управління

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

Радіофізика

S. M. Vovk, V. F. Borulko
PDF

Радіоелектроніка та телекомунікації

B. M. Bondarev, V. S. Kabak
PDF
Yu. F. Zinkovskiy, Yu. K. Sydoruk, A. O. Turovskiy
PDF
A. M. Zubkov, A. A. Shcherba
PDF
V. N. Krischuk, G. N. Shilo, N. A. Kaspyrovych, E. V. Ogrenich
PDF
T. A. Marusenkova
PDF
I. Sh. Nevliudov, A. A. Andrusevich, R. U. Allahveranov
PDF
D. M. Piza, E. A. Zviahintsev
PDF

Математичне та комп’ютерне моделювання

O. A. Kozhukhivska, P. I. Bidyuk, V. F. Kudriachov, A. D. Kozhukhivsky
PDF

Нейроінформатика та інтелектуальні системи

S. A. Subbotin
PDF
N. M. Korablev, G. S. Ivaschenko
PDF
Ye. I. Kucherenko, S. N. Trokhimchuk, O. D. Driuk
PDF
V. V. Romanuke
PDF
S. I. Bogucharskiy, S. V. Mashtalir
PDF
V. D. Dmitrienko, A. Yu. Zakovorotniy
PDF
A.A. Oliinyk
PDF
O. K. Tyshchenko, I. P. Pliss, K. O. Shkuro
PDF

Прогресивні інформаційні технології

L. O. Kirichenko, Yu. A. Kobitskaya, A. Yu. Habacheva
PDF
S. A. Babichev
PDF
A. Y. Berko, V. A. Vysotska, L.V. Chyrun
PDF
A. S. Dovbysh, І. V. Shelehov, D. V. Prylepa
PDF

Теорія і методи автоматичного управління

Yu. I. Dorofieiev, L. M. Lyubchyk
PDF

Управління у технічних системах

A. G. Gurko, I. V. Yanchevskiy
PDF