№ 2 (2012)

Радіоелектроніка, інформатика, управління

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

Радіофізика

M.V. Andreyev, V.F. Borulko, О.О. Drobakhin, D.V. Sidorov
PDF
L.M. Logacheva, S.V. Kutsak, V.P. Bondarev, N.Y. Kopyleva
PDF
Y.V. Chumachenko, V.P. Chumachenko
PDF
S. S. Samoylik, V.P. Bondarev
PDF
S.N. Romanenko, V.P. Dmitrenko, R.D. Pulov
PDF

Радіоелектроніка та телекомунікації

A.N. Buhanko
PDF
A.P. Zalevsky, D.M. Piza, I.S. Presniak, A.S. Sirenko
PDF
B.A. Mandziy, B.Y. Volochyi, L.D. Ozirkovsky, M.M. Zmysnyi, O.V. Muliak
PDF
Y.V. Ogrenich
PDF
N.I. Furmanova, A.Y. Farafonov, S.N. Romanenko, E.N. Shynkarenko, M.V. Mishchenko
PDF
G.M. Shylo, I.M. Vesnin, M.P. Gaponenko
PDF
Y.A. Koval, A.A. Kostyria, O.A. Solianik, S.F. Semenov, S.A. Plekhno, H.H. Asaad
PDF

Математичне та комп’ютерне моделювання

A.Y. Anoprienko, S.V. Ivanitsa, Al Rababa Hamza
PDF
V.V. Beskorovainy, E.V. Soboleva
PDF
O.B. Vovk, N.B. Shakhovska
PDF
O.A. Dmitrieva
PDF
Y.A. Ivanov
PDF
I.V. Lysytska, A.A. Nastenko
PDF
O.Y. Pshenychnyi
PDF
S.V. Choporov, S.I. Gomenyuk, A. A. Lisnyak, Y.V. Panasenko
PDF
V.I. Hahanov, Murad Ali Abbas, E.I. Litvinova, I.V. Hahanova
PDF

Нейроінформатика та інтелектуальні системи

V.V. Romanuke
PDF
Y.V. Bodyanskiy, A.I. Dolotov, D.M. Malysheva
PDF

Прогресивні інформаційні технології

A.A. Grytsenko, I. J. Zelenyova, S.Y. Siroshtan, E.R. Tatolov
PDF
G.P. Kolomoets, D.V. Pashkov
PDF

Управління у технічних системах

Y.A. Kuznetsov, S.V. Oleynik, D. V. Uspensky, N.E. Khatsko
PDF
E.M. Potapenko, A.A. Shiyka
PDF