№ 2 (2013)

Радіоелектроніка, інформатика, управління

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF PDF PDF

Зміст

Радіоелектроніка та телекомунікації

V. I. Gurevich
PDF
V. V. Vasilevskiy, M. A. Polyakov
PDF
M. V. Mishchenko, A. Y. Farafonov, D. A. Kovalenko, Y. A. Sitsilitsin
PDF
D. M. Piza, A. S. Sirenko, E. A. Zviahintsev
PDF
S. N. Romanenko, V. P. Dmitrenko, V. A. Voskoboynyk
PDF
E. О. Shama
PDF
G. M. Shilo, O. V. Sirotuk, А. E. Savello, J. A. Lopatka, E. K. Areshkin, M. P. Gaponenko
PDF

Математичне та комп’ютерне моделювання

M. A. Artyukhova, V. V. Zhadnov, S. N. Polesskiy
PDF
V. I. Dubrovin, J. V. Tverdohleb
PDF
T. A. Kolpakova
PDF
V. I. Levin
PDF
H. I. Nikulishchev
PDF
Y. V. Panasenko
PDF
O. M. Trofymchuk, O. A. Kozhukhivska, P. I. Bidyuk, A. D. Kozhukhivskyi
PDF
S. V. Choporov
PDF
D. V. Shevtsov
PDF

Нейроінформатика та інтелектуальні системи

S. N. Firsov, O. V. Reznikova
PDF
V. V. Romanuke
PDF
A. Shafronenko, I. Pliss, Ye. Bodyanskiy
PDF

Прогресивні інформаційні технології

V. I. Dubrovin, J. V. Tverdohleb, V. V. Kharchenko
PDF
M. V. Ievlanov
PDF
O. A. Pishchukhina
PDF
A. V. Sergienko, A. A. Kargin
PDF
S. Y. Skrupsky
PDF

Управління у технічних системах

I. A. Orlovskyi
PDF
R. A. Chepkunov, D. I. Levinzon
PDF