№ 1 (2014)

Радіоелектроніка, інформатика, управління

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF PDF

Зміст

Радіофізика

L. M. Onufriyenko, Ya. V. Chumachenko, V. P. Chumachenko

Радіоелектроніка та телекомунікації

V. O. Doroshenko, O. E. Strelnytskyi, O. O. Strelnytskyi
V. Ignatkin, V. Litvinenko, L. Olejnik, A. Tomashevskyi, A. Shpakovskyi
PDF
Yu. F. Zinkovskiy, Yu. K. Sydoruk, A. O. Turovskiy
L. М. Karpukov, R. Y. Korolkov
V. O. Kostenko, I. N. Smetanin, O. V. Shcekotihin

Математичне та комп’ютерне моделювання

V. Vysotska, L. Chyrun
PDF
M. Ilyashenko
I. V. Karayuz, P. I. Bidyuk
Ye. I. Kucherenko, O. D. Driuk
A. V. Kudin, S. V. Choporov
А. A. Lisnyak
K. O. Fandieieva, V. V. Kharchenko
N. Shakhovska, Yu. Bolubash
PDF

Нейроінформатика та інтелектуальні системи

T. Zayko, A. Oliinyk, S. Subbotin
PDF
Ye. V. Bodyanskiy, N. E. Kulishova
S. A. Subbotin
O. K. Tyshchenko, I. P. Pliss, D. S. Kopaliani
PDF

Прогресивні інформаційні технології

D. M. Andrushchenko
A. A. Barkalov, L. A. Titarenko, I. Y. Zelenyova, S. A. Tsololo
A. B. Demchuk
PDF
V. I. Dubrovin, J. V. Tverdohleb, V. V. Kharchenko
O. A. Kozhukhivska, A. O. Fefelov, P. I. Bidyuk, A. D. Kozhukhivskyi
A. N. Miroshkin

Теорія і методи автоматичного управління

O. Yu. Cherednikova, V. V. Lapko

Управління у технічних системах

I. A. Orlovskyi, E. I. Gorobec
PDF